Procedure

 • Neem contact met ons op via deze website of solliciteer direct naar een vacature.  Je ontvangt een bevestiging.
 • Na contact per mail of na jou sollicitatie ontvang je een formulier om je Profiel compleet te maken. Geef hierin duidelijk de branche aan waarin je wilt stage lopen en het soort bedrijf. Op basis van o.a. jouw organisatie voorkeur maken wij een match. Jouw Profiel gebruiken wij om je voor te dragen. Uiteraard is het ook mogelijk je slechts ter oriëntatie in te schrijven op de website.
 • Wij gaan op zoek naar een passende stage of dragen je voor bij de organisatie waar jij naar hebt gesolliciteerd.
 • Nadat jij hierop terugkoppeling hebt gegeven, nemen wij contact met je op voor een intakegesprek.
 • Na het intake gesprek gaan wij met de door jou geselecteerde organisatie bespreken op welke manier er invulling kan worden gegeven aan de stageopdracht of invulling van de vacature
 • De stage organisatie reserveert een stageplaats voor jou
 • Aan de hand van jou voorkeur en stageplaats gaan wij voor jou op zoek naar passende huisvesting. Indien je stageplaats via ons is bemiddeld, ben je verplicht via ons huisvesting af te nemen
 • Beide partijen nemen het initiatief om tussentijds het contact te onderhouden;
 • Je krijgt het stage concept toegestuurd.
 • Je overlegt de stage-inhoud met je stagebegeleider. Accepteert je stagebegeleider de stage niet, dan gaan we weer opnieuw voor je aan de slag.
 •  Accepteert hij of zij het stage concept wel dan stuur jij  het stage contract van jouw opleiding toe. De organisatie vult het in en je krijgt na overleg het stage contract geretourneerd.
 • Tot slot wordt het stage contract ondertekend door de stagebegeleider en door jou zelf.

 Visum

Houdt tijdens het in orde maken van je stage rekening met de aanvraag van je visum. Om stage te kunnen lopen in Suriname moet je in het bezit zijn van een MKV. Stage Huisvesting Suriname kan je helpen bij de aanvraag hiervan.  Vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Suriname verblijven dienen een aanvraag voor Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) in te dienen.

De aanvraag dient officieel 3 maanden voor de afreisdatum bij het Consulaat te zijn ingediend. Mocht je te laat zijn meld ons dit, dan zullen wij de aanvraag met spoed laten behandelen.  Houdt hier dus rekening mee! Personen geboren in Suriname of personen waarvan één of beide ouders in Suriname is of zijn geboren hoeven deze procedure niet te doorlopen en kunnen in Suriname terecht voor het MKV. Voor meer informatie over de aanvraag van je MKV visum kun je ook terecht op de website van het Surinaams Consulaat (www.consulaatsuriname.nl) of kun je een mail sturen naar info@stagehuisvestingsuriname.nl