Vacatures

Onderstaand tref je een overzicht van openstaande stage vacatures. Staat jou ideale stage niet tussen de vacatures, neem dan per mail contact met ons op via info@stagehuisvestingsuriname.nl

Titel Stage Communicatie en Marketing
Start Datum 01-09-2019
Eind Datum 20-01-2020
Vacature informatie Stage Communicatie en Marketing 

Deze organisatie organiseert de meest uiteenlopende evenementen. De opdrachtgever is een stijlvolle club waar exclusieve evenementen georganiseerd worden. Hier borrelen is een unieke ervaring door de ambiance en het uitzicht en je kunt er genieten van Aziatische hapjes en eclectische beats. De lounge combineert de smaken, geuren en inrichting van het Verre Oosten. Op het terras kijk je uit op de stad. Zowel de hapjes die je er krijgt als de clientèle is fantastisch

Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

– Het signaleren van nieuwe trends en behoeftes in de markt

– Je bedenkt innovatieve kansen voor het salesteam om aan contacten te verkopen of klanten mee binnen te halen

– Het maken en bijhouden van events en werfplanning

– Het bewaken van marketingacties. Bovendien ontwikkel en voer je ook promoties uit.

  Solliciteer Nu
Titel Stage MER, CE of Marketing
Salaris 600 SRD
Lokatie Paramaribo Suriname
Vacature informatie Bedrijfsprofiel 

De afdeling Marketing & Sales (operations) van dit bedrijf draagt zorg voor het verbeteren van het vestigings- en ondernemersklimaat door gezamenlijk commerciële oplossingen te zoeken met importeurs, exporteurs, scheepvaartbedrijven en ondernemingen die direct of indirect te maken hebben met zeetransport, overslag en opslag van goederen en het leveren van logistieke diensten.

Stage
Je krijgt de kans om in de spannende wereld van sales en marketing binnen een dynamische omgeving te werken. Daarbij krijg je begeleiding van ervaren marketeers. Je opereert onder begeleiding van de projectleider en voert kleine projecten zelfstandig uit . Dit bedrijf is op zoek naar marketing. CE of MER studenten voor diverse marketing, sales en operations opdrachten. De organisatie zal een aantal vraagstukken voorleggen om verder te kunnen laten onderzoeken. Dit gaat in overleg met de student. De mogelijkheid om een zelf ingebrachte stage opdracht te vervullen is uiteraard aanwezig.

Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:

– Bepalen van doelgroepen en segmenten van markten
– Conceptualiseren en vervaardigen van een analyse- of operationalisatie strategie die de basis kenmerken en behoeften van klantengroepen blootleggen.
-Met gewonnen informatie huidige business strategieën en verkooptactieken ontwikkelen en optimaliseren
-Onderzoeken van informatie systemen en informatie stromen tussen de verschillende stakeholders
– Deelname tijdens brainstormsessies, die onderdeel uitmaken van het creatieve proces
-Monitoren van publicaties over bestaande klanten en hun werkterrein om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en kansen in de markt
– Het doen van gericht marktonderzoek als basis voor de ontwikkeling van een communicatiestrategie voor klanten
– Onderzoek naar de omvang van een markt en de positie van de belangrijkste concurrenten.
– Sterkte/zwakte onderzoek voor productgroepen
– Opzetten van een marketing informatiesysteem
– Een export plan of sales plan maken

Voorwaarden

– Affiniteit met marketingmethodes;

– Ondernemend, Eigen initiatief en organisatie talent;

– Begrip van onderzoek- technieken.

– Affiniteit en finesse voor marketing en operations

– Inzicht in sociale karakteristieken en individuele behoeften.

  Solliciteer Nu
Titel Stage bedrijfseconomie of Accountancy
Salaris 700 SRD
Lokatie Paramaribo
Vacature informatie Bedrijfsprofiel: 

Deze verzekeringsmaatschappij is sinds 1980 actief en geniet landelijk en in de internationale verzekeringsmarkt(en) grote bekendheid. Diverse verzekeringen van een hoogstaande kwaliteit worden ontwikkeld en aangeboden.

De organisatie is uitgegroeid tot een toonaangevende financiële dienstverlener, die een kwalitatieve en een kwantitatieve bijdrage levert aan de economische groei en ontwikkeling van de financiële en zakelijke markt en is hiermede de vertrouwde verzekeraar in de gemeenschap voor particulieren, bedrijven en de overheid.De continuïteit in het gevoel van veiligheid wordt gewaarborgd middels een uitgebreid pakket aan heldere financiële en verzekeringsproducten met een maatschappelijk nut, duidelijk omschreven verzekeringsvoorwaarden waarin de klant centraal staat, een klantvriendelijk team, een marktgerichte denkwijze en toekomstgerichte aanpak.

Stage:

Onze organisatie is op zoek naar een student bedrijfseconomie, FSM of accountancy. De werkzaamheden die komen kijken bij de stage zijn:– het maken van calculaties op het gebied van kosten;

– het maken van calculaties op het gebied van financiering;

– het maken van een investeringsanalyse;

– risicoanalyse voor bestaande producten en diensten assortiment;

– kosten-baten analyse voor bestaande producten en diensten assortiment;

– voor- en nacalculatie van projecten inclusief het vaststellen van de verschillen tussen beoogde en behaalde resultaten.

– het rapporteren van vergelijkende cijfers

 

Voorwaarden:

-Accuraat- Zelfstandig
– Ondernemend
– Analytisch sterk

  Solliciteer Nu
Titel Stage MER of Technische Bedrijfskunde
Salaris 800 SRD
Start Datum 01-01-2019
Eind Datum 10-01-2020
Lokatie Paramaribo
Vacature informatie Bedrijfsprofiel
Een grote importeur en exporteur van alcoholische drank in Paramaribo Suriname is constant bezig met het ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe en bestaande producten. Om dit succesvol te kunnen uitvoeren moeten onder andere de bedrijfsprocessen goed onder controle zijn. Het inrichten en vastleggen, beheren en verbeteren van deze bedrijfsprocessen is cruciaal voor het succes van dit bedrijf.Doelstelling van deze organisatie is de toonaangevende distributeur te worden van alcohol, levensmiddelen en tabak in de drie Guyana’s (de groep van buurlanden: het voormalige Brits-Guyana, Suriname en Frans-Guyana), alsook van de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao).
Dit zal worden bewerkstelligd door het aanbieden van een verbeterde service naar klanten toe, nieuwe regionale standaarden, ondersteund door innoverende marketing- en verkoopstrategieën.Stage
Het bedrijf is op zoek naar een student met een MER of Technische bedrijfskunde  achtergrond die in staat is de processen binnen de organisatie in kaart te brengen en eventuele aanbevelingen kan doen voor een eventuele  herstructurering van de proces stromen en distributiekanalen.  In overleg met de organisatie kan er ook een afstudeer onderzoek gedaan worden waarbij een rapport met aanbevelingen wordt opgeleverd.
Voorwaarden
– Ondernemend
– Analytisch sterk
– Doorbijter
– Communicatief sterk en een team speler
  Solliciteer Nu
Titel Stage MWD en SPH
Lokatie Paramaribo
Vacature informatie In het internaat wonen jongeren uit het binnenland van Suriname. Zij gaan in Paramaribo naar het voortgezet onderwijs. In het internaat wonen ongeveer 80 jongeren. Voor studenten van de opleidingen Maatschappelijk werk en dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening zijn er stage mogelijkheden. Naast de dagelijkse werkzaamheden, bestaat ook de mogelijkheid om mentor te worden van een aantal jongeren en ze te begeleiden op sociaal maatschappelijk vlak. Daarnaast is de student vrij om zijn/haar expertises verder te ontwikkelen. Je ondersteunt jongeren bij het wonen en eventueel neem je taken van ze over. Het gaat doorgaans om jongeren met gedrags- en opvoedingsproblemen. Je biedt activiteiten aan die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de jongeren. Activiteiten moeten uitdagend zijn en de ontwikkeling van jongeren stimuleren. Je houdt rekening met leeftijd, ontwikkelingsniveau en interesse. Ook houd je in de gaten wat er is afgesproken over de opvang en de begeleiding en wat vastligt in het plan van aanpak. Je begeleidt de jongere bij de inrichting van zijn dagelijks leven: vrijetijdsbesteding, onderwijs, werk, het contact met de ouders/vervangende opvoeders en relaties
De doelgroepen waar je mee werkt, zijn bijvoorbeeld:
– Kinderen van zowel werkende als niet-werkende ouders die buiten huis opgevangen worden;
– Kinderen of jongeren met gedrags- of opvoedingsproblemen;
– Kinderen of jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen
  Solliciteer Nu
Titel Stage Rechten of MER
Lokatie Paramaribo
Vacature informatie Organisatie Profiel
Het ministerie zorgt voor de rechtsstaat in Suriname, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.Stage
De organisatie zal een aantal vraagstukken voorleggen om te laten onderzoeken. Dit gaat in overleg met de student. De stageopdracht zal in de concrete behoefte van zowel het stagebedrijf als de stagedoelstellingen van de student voorzien. De mogelijkheid om een zelf ingebrachte stage opdracht te vervullen is uiteraard aanwezig.Verder kun je denken aan de volgende werkzaamheden:• geven van juridische voorlichting;
• opstellen en behandelen van aanvragen;
• voorbereiden van gesprekken;
• opstellen van trajectplannen;
• analyseren en verbeteren van werkprocessen;
• agenderen en vormen van dossiers;
• verrichten van onderzoek (naar tevredenheid, efficiency);
• diagnosticeren van een juridisch probleem, met het raadplegen van rechtsbronnen, met het nemen van beslissingen of de voorbereiding ervan, met juridisch adviseren, met het opstellen van juridische documenten, met bemiddeling, en met vertegenwoordiging en belangenbehartiging;
• een dossier op orde houden, processen bewaken en de juiste informatie verzamelen;Voorwaarden– Doorzetter 

– Harde werker en teamspeler

– Zelfstandig

– Analytisch sterk

– Ondernemend

  Solliciteer Nu
Titel Stage SPH, MWD
Lokatie Paramaribo
Vacature informatie Het oppashuis biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Het Oppashuis is officieel geopend in mei 1997. Het oppashuis biedt 24 uurs opvang aan kinderen van medewerkers die werkzaam zijn in het Ziekenhuis. 

De doelstelling van het oppashuis is het opvangen van kinderen van medewerkers van het ziekenhuis, teneinde te voorzien in de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van de kinderen tijdens diensturen.
Het oppashuis heeft sinds kort een nieuw hoofd. Het hoofd is van plan een vernieuwd beleid toe te passen en hierdoor de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Er zal dus samen met medewerkers en andere actoren aan gewerkt worden het oppashuis te veranderen in een kwalitatief hogere kinderopvang.
De directie wil haar beleid erop richten dat, de kinderen tijdens hun tijd op de opvang, extra gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Dit zal tot uiting moten komen in een divers aanbod, zoals onder andere het buitenspelen, creatieve activiteiten, sporten, expressie, lekker uitrusten op een stil plekje, huiswerkbegeleiding, uitstapjes etc.
Taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden voor de stagiaire.
Een student die zijn stage voldoet in het oppashuis zal uiteenlopende taken moeten verrichten. De stagiaire fungeert in eerste instantie ter ondersteuning van de vaste medewerkers. In tweede instantie zal de stagiaire meehelpen aan het opzetten van een kindvriendelijke inrichting van de kinderopvang. Het hoofd is de eindverantwoordelijk voor het stageproces.

De taken en werkzaamheden van de stagiaire zijn o.a., kinderen begeleiden, kinderen verzorgen, educatieve activiteiten ondernemen, stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Dit zal altijd geschieden onder toezicht van een groepsleidster. Verder voorstellen doen voor on the job trainingenaan de opvangmedewerkers en indien nodig die verzorgen.In de groep zal de stagiaire werkbegeleiding krijgen van de groepsleidsters.

  Solliciteer Nu
Titel Stage Pedagogiek
Start Datum 01-09-2019
Eind Datum 20-01-2020
Lokatie Paramaribo
Vacature informatie Deze organisatie biedt hulp aan jongeren van 0-23 jaar ter bevordering van diens geestelijke en lichamelijke gezondheid. Deze organisatie helpt ouders en kinderen met problemen thuis of op school. 

De taken en werkzaamheden die bij deze stage komen kijken zijn o.a.
• Ondersteunen, helpen en bedenken van tools voor kinderen die moeite hebben met leren, luisteren of te druk zijn, deze problemen kunnen heel verschillend zijn: ontwikkelingsstoornissen, angststoornissen of ADHD. Ook identiteitsproblemen, klachten na een trauma of autisme spectrumstoornissen zijn hiervan voorbeelden.
• Onderzoeken van kind en waar nodig adviezen en hulp bieden
• In kaart brengen van de cognitieve capaciteiten van het kind aan de hand van screeninglijsten
• Het geven van groepstrainingen aan kinderen met gedragsproblemen
• Het geven van cursussen aan ouders omtrent opvoeding met als doel de ouders adequaat te laten reageren op ongehoorzaamheid, positief gedrag te bekrachtigen en negatief gedrag zoveel als mogelijk te negeren.

  Solliciteer Nu
Titel Stage Maatschappelijk werk
Vacature informatie Stage Maatschappelijk Werk 

Voor een overheidsinstantie in Suriname zijn wij op zoek naar een student Maatschappelijk werk of Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

-Registreren van jongeren eventueel in samenspraak met ouders (in het kader van uithuisplaatsingen of doorverwijzingen naar andere instanties)
-Het afnemen van intake gesprekken met betrokkenen (hierna volgt onderzoek (waar jij ook een bijdrage inlevert) naar milieu en leefomgeving client, houd hierbij rekening met alle aspecten onderwijs, familie, gezondheid, vrienden, kennissen, sportclub ezv.)

Bij de behandeling van clienten let je op de mogelijkheden voor:
-uit huis plaatsing
-terugplaatsing
-het uitbrengen van advies
-het doorverwijzen naar andere instanties.

Gelet op de aard van je werkzaamheden zal je zowel in het veld ((direct omgeving client, andere instanties (tehuizen, internaten)) als op kantoor  afspraken hebben.

  Solliciteer Nu
Titel Stage Algmeen Maatschappelijk Werk
Salaris n.v.t
Start Datum 01-09-2019
Eind Datum 20-01-2020
Lokatie Paramaribo Suriname
Vacature informatie Stage Algemeen Maatschappelijk werk 

Voor ons dienst algemeen maatschappelijk werk zijn we op zoek naar studenten Sociale studies of Maatschappelijk werk. Ons loket richt zich op een optimale ontplooiing van personen of gezinnen binnen de samenleving en bied een breed aanbod van diensten op het gebied van maatschappelijk werk of aanverwante beroepen ten behoeve van de gemeenschap.

Tijdens je stage zal je de volgende werkzaamheden uitvoeren:

– Begeleiden van personen en gezinnen met maatschappelijke problemen naar een voor hen leefbaar klimaat dat past binnen onze samenleving.

– Bijdrage leveren aan de totstandkoming van een goed functionerend en geïntegreerd welzijnsbeleid ten behoeve van kwetsbare groepen in de Surinaamse samenleving.

– Signaleren van problemen in de Surinaamse samenleving en zoeken naar oplossings mogelijkheden

– Het scheppen van voorwaarden ter ondersteuning van programma’s en projecten op het gebied van maatschappelijk werk.

 Solliciteer direct

  Solliciteer Nu
Titel Stage Business Development
Start Datum 01-09-2019
Eind Datum 15-01-2020
Lokatie Paramaribo
Vacature informatie Dit bedrijf is actief in de Surinaamse Telecom Markt. Een gerenommeerde partij met een goede reputatie onder zijn klanten. 

Je zal je tijdens je stage onder andere richten op het optimaliseren van het relatiebeheer met de klanten. De werkzaamheden die hierbij komen kijken zijn:

-beheer van de database van bedrijven

-het opzetten van een nieuwsbrievensysteem met CRM functie

– het helpen onderhouden van de website

– helpen  bijhouden en uitbreiden van de social media activiteiten, etc.

Naast de dagelijkse werkzaamheden  dient de student in overleg een business development gerelateerde opdracht uit te voeren om de naamsbekendheid onder het MKB in Suriname te vergroten.

  Solliciteer Nu
Titel Stage HRM
Salaris 500 SRD
Vacature informatie Stage HRM 

Bedrijfsprofiel
Deze organisatie onderhoudt, ontwikkelt en exploiteert luchthaventerreinen en de daarbij behorende faciliteiten ten behoeve van het luchtverkeer. Hier vallen onder:

-Het verrichten van alle andere handelingen van commerciële of financiële aard, welke verband houden met het luchthavenbedrijf, waaronder begrepen het samenwerken met of deelnemen in andere ondernemingen met een aanverwant doel;
– Het ontplooien van alle activiteiten die met het voorgaande verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Stage:
De stagiair ondersteunt de afdeling HRM in de volle breedte van de werkzaamheden. Daarnaast krijgt de stagiair eigen projecten waarvoor hij/zij (gedeeltelijk) verantwoordelijk is. Ook zal hij/zij tijdens deze periode een stageopdracht uitvoeren.  De inhoud hiervan zal in overleg bepaald worden.

Het bedrijfs is op zoek naar een stagiair die hen op verschillende terreinen komt ondersteunen:

–       Het formuleren van beleid m.b.t. Talentontwikkeling;

–       Ondersteunen bij een tussentijdse peiling medewerkertevredenheidsonderzoek;

–       Ondersteuning van de HR Manager;

–       Opstellen arbeidsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomsten;

–       Up-to-date houden van de personeelsadministratie;

–       Vragen van medewerkers en managers beantwoorden.

Overige taken of onderzoeken kunnen worden afgestemd met de eisen vanuit de opleiding.

Voorwaarden
– Sociaal en team speler- Betrokken
– Communicatief sterk
– Duizendpoot

  Solliciteer Nu
Titel Business Plan for the development of the tourism potential
Salaris 700 SRD
Vacature informatie   

The objective of this consultancy is to develop a business plan for Warappa Foundation, based on the current and planned operations, and investments at Bakkie and the Warappa creek.

Internship

– A Business plan for Bakkie and the Warappa creek, with different scenarios.

Assignment

 The key activities of the student, in close cooperation with the Warappa Foundation, includes:

– The review of the relevant documents, reports etc.;

– The consultation of/ brainstorming with key stakeholders ;

– The collection of additional data and visit of location/area;

– The assessment of the market;

– The assessment of the organizational feasibility (organigram, staff requirements/availability):

– The determination of the financial-economic feasibility including: list of required investments in infrastructure, construction, equipment, transport material, and working capital; calculation of operational costs for a project lifetime of 10 years; revenues based on expected volumes and prices; calculation of the Cash Flow and profitability (IRR, NPV and PBT) as well as risk assessment/sensitivity analysis.

– The identification of existing financing options and conditionalities, including determining amount of equity and bank loan; and the calculation of the repayment capacity of the loan.

– The formulation of  a draft Business Plan;

– The discussion of and inclusion of comments;

– The formulation of a final Business Plan.

Organization and Time-frame of assignment

The work will be undertaken during a discontinuous period of 12 weeks, starting as soon as possible. Deliverables are approved in close collaboration with Warappa Foundation.

The student is responsible for a periodic report, six (6) weeks after signing the work commences.

A monthly communication and update between, Warappa Foundation and the student will be planned.

Both the draft and the final report are in the English language of which 3 hard copies and 1 soft copy (electronically) are submitted.

  Solliciteer Nu